معرفی سیستم
اسناد و مدارک من امنیت و سهولت دسترسی به اسناد.

بروز رسانی سامانه 180517

قابلیت پیش نمایش چاپ به امکانات سامانه اضافه گردید. از این پس کاربرین می توانند بصورت آنلاین ابعداد اسناد و مدارک خود را قبل از چاپ در پنجره پیش نمایش چاپ تنظیم نمایند.

مشروح خبر1397/02/27

یکپارچه سازی حساب کاربرین

با یکپارچه سازی شبکه قدیری از این پس کاربرین با عضویت در یک سامانه می توانند از امکانات سایر سامانه های موجود در شبکه استفاده کنند.

مشروح خبر1397/02/20

تغییر ابعاد تصاویر

یکی از کاربرد های سامانه اسناد و مدارک من علاوه بر حفظ مدارک، قابلیت تهیه کپی از مدارک می باشد. یکی از مشکلاتی که ممکن است در این راستا کاربرین با آن مواجه شوند عدم تناسب چاپ مدارک می باشد. برای مثال اگر شما کارت ملی خود را اسکن کنید در هنگام چاپ ممکن ...

ادامه1396/07/14

کاهش حجم فایل تصویری

سایت های مختلف در هنگام در یافت اسناد و مدارک محدودیت حجم فایل ایجاد میکنند. پس اگر اسناد و مدارک اسکن شده شما حجم بالایی داشته باشد باید ابتدا حجم آنها را کاهش دهید.

ادامه1396/06/28