معرفی سیستم
اسناد و مدارک من مدارکت همیشه همرات باشه!

  تغییر ابعاد تصاویر

  یکی از کاربرد های سامانه اسناد و مدارک من علاوه بر حفظ مدارک، قابلیت تهیه کپی از مدارک می باشد. یکی از مشکلاتی که ممکن است در این راستا کاربرین با آن مواجه شوند عدم تناسب چاپ مدارک می باشد. برای مثال اگر شما کارت ملی خود را اسکن کنید در هنگام چاپ ممکن ...

  ادامه1396/07/14

  کاهش حجم فایل تصویری

  سایت های مختلف در هنگام در یافت اسناد و مدارک محدودیت حجم فایل ایجاد میکنند. پس اگر اسناد و مدارک اسکن شده شما حجم بالایی داشته باشد باید ابتدا حجم آنها را کاهش دهید.

  ادامه1396/06/28